Väggmålningar

Under senaste åren har jag tillsammans med XL Art i Katrineholm skapat två större väggmålningar i Katrineholm. XL Art är en lokal kulturförening & litet konstnärskollektiv bestående av 5 konstnärer. Vi har genom projektform utvecklat ett arbetsätt där vi tillsammans med olika aktörer planerat, drivit & genomfört väggmålningar.

Under 2022 kommer vi genomföra ett väggmålningsprojekt på Skjortan i Flen tillsammans med en lokal grupp kvinnor. Projektet genomförs i samarbete med FlenVärldsOrkester och med stöd av Region Sörmland.

“together” 2021

Projekt Young XL Art (Nävertorp, Katrineholm) – I samarbete med barn och ungdomar genomförde vi en stor väggmålning på baksidan av garagelängorna vid Oddergatan, Katrineholm. Vi involverade barn & ungdomar genom idé-workshops, skisser och utförande av själva målningen.

Syftet med projektet är att lyfta miljön i närområdet, öka tillgängligheten till konst samt skapa stolthet och engagemang i sitt närområde genom delaktighet och skapande. Projektet genomfördes med stöd av Region Sörmland, Hyreshuset och ungdomsgården Triangelgården.

“madre tierra” 2020

Kyrkans hus, Norr, Katrineholm – tillsammans i XL Art arbetade vi fram en grundskiss utifrån våra 5 olika perspektiv där vi satte värdeorden glädje, färgstarkt, positivt, solidaritet & interaktivt i fokus. Våra olika idéer tolkades sedan in i en slutlgilltig skiss med ett gemensamt uttryck och bildspråk.

Målningen genomfördes på uppdrag av Katrineholms församling, Svenska kyrkan.

%d bloggers like this: